پیام مدیر عامل

مهندس مهدی یوسفی

مدیر عامل شرکت چلیک پی گستر

09143459580


پیام مدیر عامل :

بیش از چهار سال از عمر شرکت ساختمانی چلیک پی در صنعت مهندسی و ساخت گذشته است و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد. لذا ما در خانواده چلیک پی مسئولیت حفظ چنین نام و اعتباری را امروزه، بیش از پیش بر شانه های خود احساس می کنیم.

اعتماد متقابل و دراز مدت، بعنوان پایه های اصلی نگرش ما در ارتباط فیمابین شرکت و ذینفعان چنان اهمیتی در فرهنگ ما دارد . هدف ما ایجاد محیطی است که در آن همواره تمامی دست اندرکاران و ذینفعان پروژه از موفقیت اجرای پروژه ها احساس مباهات و رضایتمندی نمایند.

تعهد ما به ارزشهای بنیادین مانند کیفیت، ایمنی و محیط زیست زیربنای استراتژی های پیشرفت ما را تشکیل می دهد و سوابق ما در اجرای پروژه های موفق در مشارکت با شرکتهای دیگر در صنعت ساخت کشور کم نظیر می باشد. باور داریم که با تمرکز بر روی اصول مهم پیش گفته، همچنان در صنعت ساخت پروژه های زیربنائی کشور جزء شرکتهای مطرح و پیشرو باقی خواهیم ماند و آماده ایم تا همچون گذشته در برآورده ساختن انتظارات و نیاز کارفرمایان کشور تعهد خود را به عالی ترین وجه ایفا نمائیم.

.

با ما در ارتباط با شید ...
ما همواره آماده شنیدن نظرات شما هستیم
 

This post is also available in: English