پروژه بهسازی بلوک زایمانی بیمارستان فاطمه الزهرا ی نقده

پروژه بیمارستان نقده

پروژه بیمارستان نقده

پروژه بهسازی بلوک زایمانی بیمارستان فاطمه الزهرا ی نقده

پروژه مذکور که در شهرستان نقده اجرا شد به زیربنای ۵۴۵ متر مربع می باشدکه با موفقیت به اتمام رسیده است.

 

This post is also available in: English

دیدگاهتان را بنویسید