پروژه احداث مجتمع مسکونی ۳۲ واحدی گمرک بازرگان

مجتمع مسکونی 32 واحدی گمرک بازرگان

مجتمع مسکونی ۳۲ واحدی گمرک بازرگان

پروژه احداث مجتمع مسکونی ۳۲ واحدی گمرک بازرگان

پروژه مذکور که  متعلق به سازمان گمرک شهرستان بازرگان میباشد . هم اکنون پروژه مذکور در مرحله بتن ریزی قرار دارد.

This post is also available in: English

دیدگاهتان را بنویسید