پروژه احداث آزمایشگاه حیوانات سایت نازلوی ارومیه

آزمایشگاه حیوانات سایت نازلو

آزمایشگاه حیوانات سایت نازلو

پروژه احداث آزمایشگاه حیوانات سایت نازلوی ارومیه

پروژه مذکور که متعلق به دانشکده داروسازی میباشد در ۲ سقف سازه ای در سایت دانشگاه نازلو در اسفند ۹۵ تحویل موقت گردید. که کاربری آن همانطور که از اسمش مشخص است، آزمایشگاه حیوانات میباشد که جهت پژوهش بر روی انواع داروها ساخته شده است و لذا از نظر ساخت و تاسیسات نیز دارای شرایط خاصی از قبیل مقاوم بودن در برابر صوت و برودت و نیز تهویه مستمر و بدون صدای هوا میباشد.

This post is also available in: English

دیدگاهتان را بنویسید